Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết

0

tritue52

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết.

(Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã.)

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • biết thì nói là biết không biết thì nói là không biết
  • nghị luân xã hội câu nói biết thì nói là biết không biết nói là không biết thế mới là biết
  • không nói mới là hay
  • không biết thì đừng nói
  • không biết mà nói mới là biết
  • giai thich cau danh ngon biet thi noi la biet khong biet noi khong biet ay moi gọi la biet
  • biết thì nói rằng biết không biết thì nới là không biết
  • biết thì nói rằng biết
  • biết thì nói là biết Không biết thì nói là không biết ấy là biết vậy
  • phan tich cau biet thi noi la biet khong biet noi khong biet
Chia sẻ bài viết: