Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết

0

tritue52

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết.

(Tri chi vi tri chi, bất tri vi bất tri, thị tri dã.)

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • biết là biết không biết là không biết
  • biết thì nói là biết không biết thì nói là không biết
  • biết thì nói là biết Không biết thì nói là không biết ấy là biết vậy
  • biết thì nói rằng biết
  • không biết mà nói mới là biết
  • không biết thì đừng nói
  • nghị luân xã hội câu nói biết thì nói là biết không biết nói là không biết thế mới là biết
  • phan tich cau biet thi noi la biet khong biet noi khong biet
Chia sẻ bài viết: