Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

0

danhngontinhban75

Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

– Vladimir Ilyich Lenin –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • chân thật và thẳng thắn là gì
  • chan that va thang than la buoc dau can thiet lam nay no va cung co moi quan he ban be
  • chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nỡ và củng cố mối quan hệ bạn bè
  • theo lenin chan that thang than la buoc dau can thiet lam nay no va cung co quan he ban be hay giai thich va ke lai cau chuyen co lien quan den cau noi tren
Chia sẻ bài viết: