Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

0

danhngontinhban75

Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

– Vladimir Ilyich Lenin –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • chan that va thang than la buoc dau can thiet lam nay no va cung co moi quan he ban be
Chia sẻ bài viết: