Chỉ có những kẻ thực sự dám mới có thể bay

0

1631

Chỉ có những kẻ thực sự dám mới có thể bay

– Luis Sepúlreda –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • ý kiến về cau noi : nhưng kẻ thực sự dám làm mới có thể bay
Chia sẻ bài viết: