Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ

0

danong33

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

(On peut juger du caractère des hommes par leurs entreprises.)

– Voltaire –

Từ khóa tìm kiếm

  • Danh ngon dan ong
  • những câu nói về đàn ông hay nhất
Chia sẻ bài viết: