Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ

0

danong33

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

(On peut juger du caractère des hommes par leurs entreprises.)

– Voltaire –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • danh ngon dan ong
  • danh ngôn đàn ông
  • châm ngôn về đàn ông
  • danh ngon ve dan ong
  • cham ngon ve dan ong
  • danh ngôn hay về đàn ông
  • cham ngon noi ve dan ong
  • đan ông ưa mao hiểm
  • châm ngôn đàn ông rộng lượng
  • cham ngon dan ong
Chia sẻ bài viết: