Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ

0

danong33

Có thể đánh giá tính cách của đàn ông thông qua sự mạo hiểm dấn thân của họ.

(On peut juger du caractère des hommes par leurs entreprises.)

– Voltaire –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • danh ngon dan ong tot
  • nhug cau cham ngon ve dan ong
  • tục ngữ danh ngôn nói về đàn ônh
Chia sẻ bài viết: