Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh

0

giaoduc53

Cơm cha áo mẹ chữ thầy. Gắng công mà học có ngày thành danh.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cơm cha áo mẹ chữ thầy
  • mở bài câu ca dao công cha áo mẹ chữ thầy gắng công mà học có ngày thành danh tả cô
  • mo bai cau tuc ngu com cha ao me chy thay
  • y nghia cau com cha ao me chu thay
Chia sẻ bài viết: