Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi

0

danhngonphunu76

Đàn bà như cánh hoa tươi. Nở ra chỉ được một thời mà thôi.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • phân tích câu tục ngữ đàn bà như cánh hoa tươi
  • Đàn bà như cánh hoa tươi nữa ra chỉ được một thời mà thôi
Chia sẻ bài viết: