Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

1

danh-ngon-cuoc-song-234

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

– Khuyết danh –

Từ khóa tìm kiếm

  • đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
  • bùn dưới chân và nắng ở trên đầu
  • bùn dưới chân nắng ở trên đầu
  • đừng thở dài hãy vươn vai mà sống bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
Chia sẻ bài viết: