Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

1

danh-ngon-cuoc-song-234

Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống. Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
  • ý nghĩa câu đừng thở dài hãy vươn vai mà sống bùn dưới chân nhưng năng ỏ tren đầu
  • vươn vai mà sống
  • nắng ở trên đầu
  • dung tho dai hay vuon vai ma song
  • bùn ở dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
  • bunn duoi chan nang ten đau
  • dưới chân là bùn
  • bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu
  • nghị luận về câu nói Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Chia sẻ bài viết: