Đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay

0

danh-ngon-thoi-gian-282

Đừng thương tiếc hôm qua, đừng đợi ngày mai, đừng lảng tránh hôm nay.

– Ngạn ngữ Pháp –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • đừng thương tiếc hôm qua đừng đợi ngày mai đừng lảng tránh ngày hôm nay
  • trình bày suy nghỉ của em về câu nơi đừng thương tiếc hôm qua đừng đợi ngày mai đừng lãng tránh ngày hôm nay
  • đừng thương tiếc hôm nay đừng đợi ngày mai
Chia sẻ bài viết: