Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.

0

tinhban61

Hãy luôn giữ bạn bè ở gần và hãy giữ kẻ thù ở gần hơn nữa.

(Keep your friends close, keep your enermy closer.)

– Khuyết danh –

Loading...
Chia sẻ bài viết: