Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức

0

danhngongiadinh75

Hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức.

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức
  • danh ngôn giáo dục
  • trình bày về câu nói hiếu thảo là nguồn gốc của đạo đức
  • châm ngôn song ngữ về giáo dục
  • danh ngon giao duc hay nhat
  • danh ngon đao đưc
  • hiếu tyảo là nguồn gốc ởcủa đạo đức
  • suy nghĩ của em về câu nói của khổng tử : hiếu thảo là nguồn góc của đạo đức
Chia sẻ bài viết: