Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo

0

danh-ngon-giao-duc-207

Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo.

– Khổng Tử –

Loading...
Chia sẻ bài viết: