Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết

0

danh-ngon-tri-tue-225

Không có tài sản nào quý bằng trí thông minh, không vinh quang nào lớn hơn học vấn và hiểu biết.

– Khuyết danh –

Từ khóa tìm kiếm

  • danh ngon tri tue
  • câu nói hay về tri thức bao la
  • Cach su dung tri tue khon ngoan
  • danh ngôn hay về tri thức
Chia sẻ bài viết: