Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại

0

1705

Không quan trọng việc bạn đi chậm thế nào, miễn là đừng bao giờ dừng lại

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • bạn đi châm thế nào ko quan trong
  • di cham khong quan trong quan trong la khong duoc dung lai
  • không quan trọng bạn đi chậm thế nào miễn đừng dừng lại
  • tha cham khong dung lai
Chia sẻ bài viết: