Không tin vào chính mình tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu

0

1542

Không tin vào chính mình tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • không tin vào chính mình tức là bạn đã thất bại 1 nữa trước khi bắt đầu
  • Khôg tjn vao chjnh mjnh tuc la ban da that baj 1 nua
  • không tin vào chính mình
  • Không tin vào chính mình là ban đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu
Chia sẻ bài viết: