Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

0

1_danhngongiaoduc76

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • mot chu la thay nua chu cung la thay
  • câu ca dao một chữ là là thầy nửa chữ cũng là thầy
  • chng minh câu tục ngữ một chữ là thầy nữa chữ cũng
  • giải thích câu tục ngữ một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
  • một chữ
  • một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
Chia sẻ bài viết: