Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

0

1_danhngongiaoduc76

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • Một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
  • nghĩa của câu một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
  • ý nghĩa câu một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
  • 1 chữ là thầy Nữa chữ là thầy
  • dang ngon mot chu cung la thay nua chu cung la thay
  • giải thích câu tục ngữ Một Chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
  • nghĩa của câu một chữ là thầy nửa chữ cũng là thầy
  • ý nghĩa câu ca dao tục ngữ một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
Chia sẻ bài viết: