Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy

0

1_danhngongiaoduc76

Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy.

– Tục ngữ Việt Nam –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • Một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
  • giai thich cau mot chu cung la thay nua chu cung la thay
  • một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy thư pháp
  • mot chu cung thay nua chu cung thay
  • ý nghĩa câu một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
  • nghĩa của câu một chữ cũng là thầy nửa chữ cũng là thầy
  • y nghia cau tuc ngu mot chu cung la thay nua chu cung la thay
  • dang ngon mot chu cung la thay nua chu cung la thay
  • binh luan câu một chử cũng là thầy nua chu cung la thay
  • bài thơ một chữ cũng là thầy nửa nội nửa chữ cũng là thầy
Chia sẻ bài viết: