Một mối quan hệ không chỉ là nắm tay khi hiểu nhau mà ngay cả khi có những điều hiểu lầm, chúng ta vẫn không tay nhau

0

1617

Một mối quan hệ không chỉ là nắm tay khi hiểu nhau mà ngay cả khi có những điều hiểu lầm, chúng ta vẫn không tay nhau.

– Khuyết danh –

 

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • một mối quan hệ không phải chỉ là nắm tay khi hiểu nhau
  • chỉ là nắm tay
Chia sẻ bài viết: