Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm

0

danh-ngon-tinh-cach-42

Người bi quan phàn nàn về cơn gió; người lạc quan chờ đợi nó đổi chiều; người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm.

(The pessimist complains about the wind; the optimist expects it to change; the realist adjusts the sails.)

– William Arthur Ward –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • người bi quan trách gió người lạc quan hy vọng gió đổi hướng người thực tế thì điều chỉnh cánh buồm
  • nghị luận người bi quan chán nản về cơn gió người lạc quan chờ đợi Gió đổi chiều người thực tế điều chỉnh lại cánh buồm
Chia sẻ bài viết: