Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người

0

tritue67

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người.

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • thơ ve ke tieu nhan
  • thơ châm biếm kẻ tiểu nhân
  • danh ngôn về kẻ tiểu nhân
  • những câu nói hay về kẻ tiểu nhân
  • châm ngôn về kẻ tiểu nhân
  • quân tử cầu nơi mình
  • thơ quân tử và tiểu nhân
  • tho tieu nhan
Chia sẻ bài viết: