Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ

0

danhngonphunu71

Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • danh ngon ve phu nu
  • danh ngôn phụ nữ
  • những câu danh ngôn nôi tiêng
  • châm ngôn về đàn bà
  • danh ngôn hay về phụ nữ
  • nhung cau danh ngon hay danh cho phu nu
  • nhung cau cham ngon noi ve phu nu
  • những câu danh ngôn hay về phụ nữ
  • danh ngon phu nu viet nam
  • châm ngôn sức mạnh của phụ nữ
Chia sẻ bài viết: