Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ

0

danhngonphunu71

Phụ nữ mà ghen với quá khứ thì sẽ không có tương lai; phụ nữ mà ghen với tương lai thì không còn quá khứ.

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • danh ngon ve phu nu
  • danh ngôn phụ nữ
  • châm ngôn hay về phụ nữ
  • danh ngôn hay về phụ nữ
  • danh ngon về phụ nữ đẹp
  • danh ngôn nói về phụ nữ
  • châm ngôn sống của phụ nữ
  • châm ngôn phụ nữ đẹp
  • danh ngon canh dep
  • câu châm ngôn hay dành cho phụ nữ
Chia sẻ bài viết: