Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

0

danhngontinhban77

Tình bạn là cuộc giao lưu vô vụ lợi giữa những người bình đẳng.

– Olivier Goldsmith –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • cham ngon giao luu
Chia sẻ bài viết: