Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

0

tinhban62

Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn.

(Friendship doubles your joys, and divides your sorrows.)

– Khuyết danh –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • Nghị luận xã hội: Tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn
  • niem vui tinh ban
  • tình bạn nhân lên niềm vui và giảm bớt nỗi buồn
  • đề tình bạn nhân đôi niềm vui và chia sẻ nỗi buồn
Chia sẻ bài viết: