Home / Danh ngôn trí tuệ / Ai biết rõ được những điểm yếu của bản thân, người đó biết rõ được sức mạnh của mình

Ai biết rõ được những điểm yếu của bản thân, người đó biết rõ được sức mạnh của mình

164 - Ai biết rõ được những điểm yếu của bản thân, người đó biết rõ được sức mạnh của mình

Ai biết rõ được những điểm yếu của bản thân, người đó biết rõ được sức mạnh của mình

– I.Rađep –

Xem thêm:  Người biết ít thường nói nhiều, trong khi người biết nhiều thường nói ít

Check Also

tritue36 310x165 - Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *