Home / Danh ngôn công việc / Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn

Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn

31 - Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn

Ai vâng lời liều, hứa liều, tất nhiên khó lòng đúng hẹn

– Lão Tử –

Xem thêm:  Cơ bản là có hai loại người, người làm nên chuyện và người tuyên bố mình làm nên chuyện. Nhóm đầu tiên ít hơn

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *