Home / Danh ngôn trí tuệ / Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế

tritue33 - Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

(Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.)

– William Cowper –


Xem thêm:  Đừng đọc những gì bạn không muốn nhớ và đừng nhớ những gì bạn không định dùng

Check Also

tritue52 310x165 - Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật là biết

Biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, vậy mới thật …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *