Home / Status tâm trạng / Anh có quyền thất hứa, nối dối, thay đổi và quên đi. Nên em cũng có quyền, chấm dứt và từ bỏ

Anh có quyền thất hứa, nối dối, thay đổi và quên đi. Nên em cũng có quyền, chấm dứt và từ bỏ

113 - Anh có quyền thất hứa, nối dối, thay đổi và quên đi. Nên em cũng có quyền, chấm dứt và từ bỏ

Anh có quyền thất hứa, nối dối, thay đổi và quên đi. Nên em cũng có quyền, chấm dứt và từ bỏ

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Những câu nói giúp bạn mỉm cười

Check Also

8196274182 b443d6b539 b 310x165 - Trọn bộ stt về biển và anh hay, lãng mạn, xúc cảm dâng trào

Trọn bộ stt về biển và anh hay, lãng mạn, xúc cảm dâng trào

Stt về biển và anh hay, lãng mạn, xúc cảm dâng trào là tiếng lòng, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *