Home / Status tâm trạng / Anh từng hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà bão táp mưa sa sau này đều là do anh mang tới.

Anh từng hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà bão táp mưa sa sau này đều là do anh mang tới.

cham ngon tinh yeu 944 - Anh từng hứa sẽ bảo vệ em, vậy mà bão táp mưa sa sau này đều là do anh mang tới.

Anh từng hứa sẽ em, vậy mà bão táp mưa sa sau này đều là do anh mang tới.

– Weibo/Yingie –

Xem thêm:  Anh không cần phải với ai cũng tốt. Em chỉ cần anh bảo vệ duy nhất một mình em

Check Also

cham ngon tinh yeu 942 310x165 - Có nhiều người với mình như nắng, chỉ tiếc họ đã làm mặt trời của người ta.

Có nhiều người với mình như nắng, chỉ tiếc họ đã làm mặt trời của người ta.

Có nhiều người với mình như nắng, chỉ tiếc họ đã làm mặt trời của …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *