Home / Minh Nhật (page 5)

Minh Nhật

Nếu một người đàn ông không “đủ tuổi” để giữ tay một người đàn bà trong cơn bão lốc, để mặc cô ta một mình chống chọi. Thì hà cớ gì khi bão tan, trời quang mây tạnh cô ấy phải ở cạnh anh ta đón nắng ban mai?

cham ngon cuoc song 914 310x165 - Nếu một người đàn ông không "đủ tuổi" để giữ tay một người đàn bà trong cơn bão lốc, để mặc cô ta một mình chống chọi. Thì hà cớ gì khi bão tan, trời quang mây tạnh cô ấy phải ở cạnh anh ta đón nắng ban mai?

Nếu một người đàn ông không "đủ tuổi" để giữ tay một người đàn bà trong cơn bão lốc, để mặc cô ta một mình chống chọi. Thì hà cớ gì khi bão tan, trời quang mây tạnh cô ấy phải ở cạnh anh ta đón nắng ban mai? – …

Read More »

Cuộc đời này luôn có một người như vậy xuất hiện, khiến bạn đau đớn, khiến bạn khổ sở, khiến bạn đánh mất cả bản thân mình, thế mà vẫn cam tâm.

cham ngon cuoc song 909 310x165 - Cuộc đời này luôn có một người như vậy xuất hiện, khiến bạn đau đớn, khiến bạn khổ sở, khiến bạn đánh mất cả bản thân mình, thế mà vẫn cam tâm.

Cuộc đời này luôn có một người như vậy xuất hiện, khiến bạn đau đớn, khiến bạn khổ sở, khiến bạn đánh mất cả bản thân mình, thế mà vẫn cam tâm. – Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc | Ân Tầm –

Read More »