Home / Danh ngôn công việc / Bạn đừng nói với tôi điều này khó, nếu không khó thì đâu thành vấn đề

Bạn đừng nói với tôi điều này khó, nếu không khó thì đâu thành vấn đề

397 - Bạn đừng nói với tôi điều này khó, nếu không khó thì đâu thành vấn đề

Bạn đừng nói với tôi điều này khó, nếu không khó thì đâu thành vấn đề

– F.Foch –

Xem thêm:  Con người có thể thành công trong tất cả việc gì, miễn là có lòng nhiệt tâm

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *