Home / Danh ngôn thời gian / Bạn không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai

Bạn không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai

danhngoncuocsong731 - Bạn không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai

Bạn không bao giờ có thể thay đổi được quá khứ của bạn, nhưng bạn có thể thay đổi tương lai!

– Nick Vujicic –

Xem thêm:  Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng, có 7 ngày mai

Check Also

danhngonthoigian76 310x165 - Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ

Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ

Thời gian tạo ra nhiều biến đổi hơn là lí lẽ. (Time makes more converts …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *