Home / Danh ngôn cuộc sống / Bạn không thể thay đổi được số phận, bạn chỉ có thể thay đổi cách đối mặt với nó

Bạn không thể thay đổi được số phận, bạn chỉ có thể thay đổi cách đối mặt với nó

1409 - Bạn không thể thay đổi được số phận, bạn chỉ có thể thay đổi cách đối mặt với nó

Bạn không thể thay đổi được số phận, bạn chỉ có thể thay đổi cách đối mặt với nó

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Không một ai có thể làm cho bạn cảm thấy mình thấp kém nếu không có sự đồng ý của bạn

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *