Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học

0

giaoduc54

Biết mà học không bằng thích mà học, thích mà học không bằng vui say mà học.

(Tri chi giả bất như hiếu chi giả, hiếu chi giả bất như lạc chi giả.)

– Khổng Tử –

Loading...

Từ khóa tìm kiếm

  • nghi luan cau biet ma hoc khong bang thich ma hoc thich ma hoc khong bang say ma hoc
Chia sẻ bài viết: