Home / Status tâm trạng / Bước qua đau thương ta học được cách cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm ta mệt mỏi biết nhường nào

Bước qua đau thương ta học được cách cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm ta mệt mỏi biết nhường nào

218 - Bước qua đau thương ta học được cách cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm ta mệt mỏi biết nhường nào

Bước qua đau thương ta học được cách cứng cỏi, nhưng trong thâm tâm ta biết nhường nào

– Khuyết danh –


Xem thêm:  Lúc mệt mỏi, có một bờ vai để tựa vào thật là tốt...

Check Also

cham ngon tinh yeu 943 310x165 - Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại... thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *