Home / Danh ngôn cuộc sống / Cái bệnh nặng nhất của đời sống, ấy là sự buồn nản

Cái bệnh nặng nhất của đời sống, ấy là sự buồn nản

95 - Cái bệnh nặng nhất của đời sống, ấy là sự buồn nản

Cái bệnh nặng nhất của đời sống, ấy là sự buồn nản

– A. Devigni –

Xem thêm:  Một người nói hay không bằng một người nghe giỏi

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *