Home / Danh ngôn cuộc sống / Cái gì cũng có giới hạn, quặng sắt không thể tôi luyện thành vàng

Cái gì cũng có giới hạn, quặng sắt không thể tôi luyện thành vàng

254 - Cái gì cũng có giới hạn, quặng sắt không thể tôi luyện thành vàng

Cái gì cũng có giới hạn, quặng sắt không thể tôi luyện thành vàng

– Mark Twain –

Xem thêm:  Mọi việc không vô cớ, vậy đừng quên điều này: Trong cái may có rủi, trong cái rủi có may.

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *