Home / Status tâm trạng / Cái lạnh nhất có lẽ không phải cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả

Cái lạnh nhất có lẽ không phải cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả

1200 - Cái lạnh nhất có lẽ không phải cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả

Cái lạnh nhất có lẽ không phải cơn gió khi trời sang đông mà là sự vô tâm của một người mà bạn xem là tất cả

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Tuyển chọn 99 stt mệt mỏi nhớ nhà hay cảm động đến rơi nước mắt

Check Also

Hinh Nen Mam Cay Hinh Nen May 310x165 - 1001+ stt nhớ nhà, nhớ người yêu da diết, cảm động dâng trào

1001+ stt nhớ nhà, nhớ người yêu da diết, cảm động dâng trào

Khoảng cách luôn là một điều gì đó làm cho con người ta cảm thấy …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *