Home / Danh ngôn cuộc sống / Cảm thấy biết ơn mà không thể hiện điều đó giống như gói quà mà không trao

Cảm thấy biết ơn mà không thể hiện điều đó giống như gói quà mà không trao

123 - Cảm thấy biết ơn mà không thể hiện điều đó giống như gói quà mà không trao

Cảm thấy biết ơn mà không thể hiện điều đó giống như gói quà mà không trao

– William Arthur Ward –

Xem thêm:  Khi cuộc đời xô ngã bạn, hãy cố hạ cánh bằng lưng. Bởi vì nếu bạn có thể nhìn lên, lí trí sẽ kéo bạn dậy

Check Also

3063 310x165 - Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu chuyện đều có nuối tiếc, mỗi nuối tiếc đều có ký ức đẹp đẽ vô tận.

Mỗi người đều có thanh xuân, mỗi thanh xuân đều có câu chuyện, mỗi câu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *