Home / Danh ngôn gia đình / Cần phải học nhiều để nhận thức được rằng mình biết còn ít

Cần phải học nhiều để nhận thức được rằng mình biết còn ít

389 - Cần phải học nhiều để nhận thức được rằng mình biết còn ít

Cần phải học nhiều để nhận thức được rằng mình biết còn ít

– Montaigne –

Xem thêm:  Làm mẹ là một thái độ sống, không chỉ là mối liên hệ về sinh học

Check Also

giadinh5 310x165 - Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình yêu mà không có hôn nhân

Nơi nào có hôn nhân mà không có tình yêu, ở đó xuất hiện tình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *