Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

0

danhngontinhban75

Chân thật và thẳng thắn là bước đầu cần thiết làm nảy nở và củng cố mối quan hệ bạn bè.

– Vladimir Ilyich Lenin –

Loading...
Chia sẻ bài viết: