Home / Danh ngôn tâm hồn / Chẳng có gì làm vừa lòng cái lưỡi khắc nghiệt hơn là khi nó tìm thấy một trái tim giận dữ

Chẳng có gì làm vừa lòng cái lưỡi khắc nghiệt hơn là khi nó tìm thấy một trái tim giận dữ

vanhoa36 - Chẳng có gì làm vừa lòng cái lưỡi khắc nghiệt hơn là khi nó tìm thấy một trái tim giận dữ

Chẳng có gì làm vừa lòng cái lưỡi khắc nghiệt hơn là khi nó tìm thấy một trái tim .

(There is nothing that so much gratifies an ill tongue as when it finds an angry heart.)

– Thomas Fuller -\


Xem thêm:  Tuổi của trái tim không được đo bằng tóc bạc.

Check Also

tritue67 310x165 - Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người

Người quân tử cầu ở mình, kẻ tiểu nhân cầu ở người. – Khổng Tử …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *