Home / Danh ngôn công việc / Chỉ có người điên và người chết mới không bao giờ thay đổi ý kiến

Chỉ có người điên và người chết mới không bao giờ thay đổi ý kiến

361 - Chỉ có người điên và người chết mới không bao giờ thay đổi ý kiến

Chỉ có người điên và người chết mới không bao giờ thay đổi ý kiến

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Cách nhìn mới về cuộc sống

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *