Home / Status tâm trạng / Chúng ta đã chẳng còn đủ quyền để mỗi lần sai lại đưa tuổi trẻ ra chuộc lỗi. Nên là, từ giờ, nếu có thể hãy yêu nhau thật tử tế được không?

Chúng ta đã chẳng còn đủ quyền để mỗi lần sai lại đưa tuổi trẻ ra chuộc lỗi. Nên là, từ giờ, nếu có thể hãy yêu nhau thật tử tế được không?

783 - Chúng ta đã chẳng còn đủ quyền để mỗi lần sai lại đưa tuổi trẻ ra chuộc lỗi. Nên là, từ giờ, nếu có thể hãy yêu nhau thật tử tế được không?

Chúng ta đã chẳng còn đủ quyền để mỗi lần sai lại đưa tuổi trẻ ra chuộc lỗi. Nên là, từ giờ, nếu có thể hãy yêu nhau thật tử tế được không?

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Thứ tình cảm vô tư nhất là thứ tình cảm của tuổi trẻ, nó bồng bột và mãnh liệt như tuổi xuân của chúng ta mà không có ngờ vực và đề phòng

Check Also

716012350 8508691 327929329 n 310x165 - 14 câu nói sâu sắc đáng suy ngẫm, câu thứ 12 ngấm đến tận xương

14 câu nói sâu sắc đáng suy ngẫm, câu thứ 12 ngấm đến tận xương

Đọc đến câu số 12 là thấm đến tận tâm… 1. Đời người sống kiếp …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *