Chút nắng mong manh sao thành được mùa hạ. Chút tình xa lạ sao giữ được người ta.

0

3035

Chút nắng mong manh sao thành được mùa hạ. Chút tình xa lạ sao giữ được người ta.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Thời gian quyết định người mà bạn gặp trong đời, trái tim quyết định người mà bạn muốn ở cạnh và cách cư xử quyết định người sẽ bên bạn suốt đời

Từ khóa tìm kiếm

  • chút nắng mong manh sao thành mùa hạ
  • chút nắng mong manh sao thành mùa hạ chút tình xa lạ sao giữ được người ta
  • chút nắng mong manh
  • một chút nắng không làm nên mùa hạ
  • chút nắng mong manh cứ ngỡ là mùa hạ chút tình xa lạ sao giữ nổi người ta
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status