Chút nắng mong manh sao thành được mùa hạ. Chút tình xa lạ sao giữ được người ta.

0

3035 - Chút nắng mong manh sao thành được mùa hạ. Chút tình xa lạ sao giữ được người ta.

Chút nắng mong manh sao thành được mùa hạ. Chút tình xa lạ sao giữ được người ta.

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Có thể im lặng để cơn giận tan biến, chứ đừng im lặng để chờ một câu xin lỗi từ nhau


Từ khóa tìm kiếm

  • chút nắng mong manh sao thành mùa hạ
  • chút nắng mong manh sao thành mùa hạ chút tình xa lạ sao giữ được người ta
  • chút nắng mong manh
  • một chút nắng không làm nên mùa hạ
  • chút nắng mong manh sao thành mùa hạ chút tình xa lạ sao giữ đc ng ta
Chia sẻ bài viết:
DMCA.com Protection Status