Home / Danh ngôn trí tuệ / Cố chấp và bảo thủ là bằng chứng chắc chắn nhất của sự ngu si

Cố chấp và bảo thủ là bằng chứng chắc chắn nhất của sự ngu si

150 - Cố chấp và bảo thủ là bằng chứng chắc chắn nhất của sự ngu si

Cố chấp và bảo thủ là bằng chứng chắc chắn nhất của sự ngu si

– J.B.Bactông –

Xem thêm:  Tri thức không vô tình mà đạt được. Chúng ta phải tìm kiếm nó với sự nhiệt tình và đạt được nó bằng sự chăm chỉ.

Check Also

tritue36 310x165 - Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh

Một đặc điểm của sự khôn ngoan là không bao giờ hành động liều lĩnh. …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *