Home / Status tâm trạng / Có hai thứ anh không nên đánh mất đó là em và tình yêu của em

Có hai thứ anh không nên đánh mất đó là em và tình yêu của em

794 - Có hai thứ anh không nên đánh mất đó là em và tình yêu của em

Có hai thứ anh không nên đánh mất đó là em và tình yêu của em

– Khuyết danh –


Xem thêm:  Có những tình yêu mà chỉ khi chia tay ta mới cảm nhận được ý nghĩa của nó

Check Also

cham ngon tinh yeu 943 310x165 - Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại... thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *