Home / Danh ngôn công việc / Cơ hội ở đâu cũng có, miễn là bạn có biết nắm lấy hay không

Cơ hội ở đâu cũng có, miễn là bạn có biết nắm lấy hay không

412 - Cơ hội ở đâu cũng có, miễn là bạn có biết nắm lấy hay không

Cơ hội ở đâu cũng có, miễn là bạn có biết nắm lấy hay không

– Yoshiki Nakamura –

Xem thêm:  Không làm nhanh, không ham lợi nhỏ. Làm nhanh dễ hư chuyện; thấy lợi nhỏ mà ham thì không thể làm nên chuyện lớn.

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *