Home / Status tâm trạng / Có một mối quan hệ anh biết, em biết mà mọi người không biết, một mối quan hệ mập mờ không đi đến đâu cả

Có một mối quan hệ anh biết, em biết mà mọi người không biết, một mối quan hệ mập mờ không đi đến đâu cả

623 - Có một mối quan hệ anh biết, em biết mà mọi người không biết, một mối quan hệ mập mờ không đi đến đâu cả

Có một mối anh biết, em biết mà mọi người không biết, một mối mập mờ không đi đến đâu cả

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Chỉ cần nhìn thấy anh cười là tôi cảm thấy mọi thứ như bừng sáng dù mọi thứ không dành cho tôi

Check Also

cham ngon tinh yeu 943 310x165 - Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại... thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *