Home / Status tâm trạng / Có một sự thật là những đứa độc thân lại thường là những đứa hay đi tư vấn chuyện tình cảm

Có một sự thật là những đứa độc thân lại thường là những đứa hay đi tư vấn chuyện tình cảm

1287 - Có một sự thật là những đứa độc thân lại thường là những đứa hay đi tư vấn chuyện tình cảm

Có một sự thật là những đứa độc thân lại thường là những đứa hay đi tư vấn chuyện tình cảm

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Muốn lạnh lùng với một người. Muốn bỏ mặc người đó. Muốn quên hết tất cả. Nhưng sao khó thế?

Check Also

370 310x165 - Top những câu nói hay về sự độc thân kinh điển cho dân fa

Top những câu nói hay về sự độc thân kinh điển cho dân fa

Những câu nói hay về sự độc thân “kinh điển” cho dân FA sau đây …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *