Home / Status tâm trạng / Có nhiều mối quan hệ giống như tấm kính vỡ, thà ngồi nhìn nó vỡ còn hơn nhặt lại những mảnh vỡ rồi tự làm đau mình

Có nhiều mối quan hệ giống như tấm kính vỡ, thà ngồi nhìn nó vỡ còn hơn nhặt lại những mảnh vỡ rồi tự làm đau mình

640 - Có nhiều mối quan hệ giống như tấm kính vỡ, thà ngồi nhìn nó vỡ còn hơn nhặt lại những mảnh vỡ rồi tự làm đau mình

Có nhiều mối giống như tấm kính vỡ, thà ngồi nhìn nó vỡ còn hơn nhặt lại những mảnh vỡ rồi tự làm đau mình

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Sẽ luôn có một người phải hy sinh để giữ mối quan hệ lâu bền

Check Also

cham ngon tinh yeu 943 310x165 - Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại... thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế nhưng để có thể bay diều luôn cần có một sợi dây giữ lại. Hóa ra, cái quan trọng nhất để đảm bảo cho tự do chính là sự ràng buộc.

Nhìn diều bay rất thích, có cảm giác thanh bình, tự do, tự tại… thế …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *