Home / Danh ngôn công việc / Có những người không bao giờ sai lầm, bởi vì họ không làm gì cả

Có những người không bao giờ sai lầm, bởi vì họ không làm gì cả

24 -  Có những người không bao giờ sai lầm, bởi vì họ không làm gì cả

Có những người không bao giờ sai lầm, bởi vì họ không làm gì cả

– Khuyết danh –

Xem thêm:  Thành đạt không phải ở người giúp giúp đỡ, mà chính do lòng tự tin

Check Also

1101 310x165 - Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình có thể làm được là bạn lại có thêm lý do để cố gắng thức hiện điều đó.

Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào bản thân. Chỉ cần tin là mình …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *