Home / Status tâm trạng / Có những người lời hứa không mang ý nghĩa gì, nhưng có những người lời hứa là cả cuộc đời

Có những người lời hứa không mang ý nghĩa gì, nhưng có những người lời hứa là cả cuộc đời

192 - Có những người lời hứa không mang ý nghĩa gì, nhưng có những người lời hứa là cả cuộc đời

Có những người lời hứa không mang ý nghĩa gì, nhưng có những người lời hứa là cả cuộc đời

– Khuyết danh –

Xem thêm:  1000+ stt tâm trạng về cuộc sống tình yêu hay nhất khiến bạn rơi lệ

Check Also

370 310x165 - Những câu nói truyền cảm hứng bất hủ và ý nghĩa về cuộc sống

Những câu nói truyền cảm hứng bất hủ và ý nghĩa về cuộc sống

Có những lúc mà bạn không phải đang làm tốt hơn, bạn chỉ đang làm …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *